Site Overlay

Doneren

De naam van de stichting is statutair: ‘Stichting Stemmen voor stiller’ te Amsterdam. 

Onze missie: we zien dat de ‘stille ruimte’ steeds meer wordt ‘ingepikt’ door partijen met een particulier belang: ondernemingen, organisatoren van evenementen, bedrijven die groen commercialiseren enz. Gemeenten en overheidsinstellingen werken daar vaak van harte aan mee. De ruimte waarin groen werkelijk groen en natuur mag zijn, waarin dieren veilig kunnen leven en waarin mensen die rust of stilterecreatie zoeken HUN ontspanning vinden wordt snel kleiner. Onze missie is een stad, een wereld, waarin  weliswaar plaats is voor drukte, maar waar in het groen, in de wijken en de natuur ook rust en stilte heerst. Mensen wonen in rust in hun wijken en dieren gedijen in een lawaaivrije natuur waarin water, bodem en lucht schoon zijn en niet bedreigd door recreatiedruk, vercommercialisering, lawaai en herrie en overige overlast gevende omstandigheden. Stille gebieden en plekken zijn nu en in de toekomst meer dan nodig om bij te komen van de hektiek van alledag en om biodiversiteit te behouden. Zowel in  de natuur als in de stad. Groen is voor ons groen zoals de natuur dat gemaakt heeft en waarin rust en beschutting is, maar ook bescherming tegen hitte, uitdroging enzovoorts. 

Onder stilte verstaan wij niet absolute stilte. Wij nemen daarvoor de definitie over die in vele overheidsdocumenten gehanteerd wordt: een niveau waarin geluid de 40 decibel niet overschrijdt en waarin soms plaats is voor omgevingseigen (achtergrond)geluiden. 

Onze doelen: bewustwording vergroten van het belang van rust-in-groen-en-wijk versterken door middel van het geven van lezingen; het geven van presentaties over de effecten van lawaai en geluid op de gezondheid van mens en dier; het tegengaan van activiteiten en plannen die de rust en stilte in groengebieden en wijken verstoren; het kritisch volgen van voornemens en handelen van overheden en bedrijven en dit toetsen aan wet- en regelgeving en verdragen en hier inspraak aan geven of rechtszaken voeren; het samenwerken met gelijkgezinde individuen en organisaties.

Kamer van Koophandel: nummer 77352750.

BTWnr: NL 8609.81.228.B01

Donaties, giften, schenkingen zijn meer dan welkom. Ook op financieel gebied zijn we duurzaam en dus zo zuinig mogelijk.

Als U ook vindt dat mens en dier rust, stilte en natuurlijk groen nodig hebben en bescherming verdienen en  uitgebreid dienen te worden, doneer dan svp hieronder uw gewenste bedrag via de aangeboden betaalmethode. 

Bedrag