Site Overlay

Dag vogels, dag bloemen, dag diversiteit ..

Drie uilen in dezelfde boom. Dat is tamelijk uniek. Nog unieker is misschien wel de plek waar die boom staat: midden tussen de hoogbouw van Nellestein. (Nee, niet gaan zoeken – ze zijn al weer weg). Bewoners vinden het prachtig. Minder prachtig is echter de aanleiding voor die ongewone plek: nl. de drukte in het Gaasperpark, waardoor uilen een boom tussen flats prefereren boven de bomen in het Gaasperparkgebied.

Natuurlijk, mensen moeten kunnen wandelen in een mooi gebied. Maar het geeft wel aan hoe kwetsbaar het is – en hoe snel dieren de wijk nemen (in dit geval zelfs letterlijk) bij teveel drukte en lawaai.

De rust, ruimte en natuur van de Gaasperplas, De Hoge Dijk en Groene Zoom – maar ook van talloze andere gebieden in Amsterdam Zuidoost zoals de Diemer-  en Amstelscheg –  wordt op dit moment van meerdere kanten tegelijk bedreigd. En daarmee de leefbaarheid voor tal van diersoorten en de bio-diversiteit.  Een greep uit wat er allemaal in de pijpleiding zit: het Toekomstplan Gaasperplas, de intensivering van het evenementenbeleid van Amsterdam, meerdere supergrote festivals (ja, ze komen weer), enorme windturbines, Programma Groen Zuidoost 2030, de Omgevingvingsvisie 2050. Ga er maar aan staan als rustzoeker en natuurbeschermer!

De provincie Noord-Holland heeft regels opgesteld die de natuurwaarden in gebieden als deze beogen te beschermen. In de Omgevingsverordening NH2020 worden ze een ‘NNN-gebied’ genoemd. Helaas zijn de verbodsbepalingen die daarvoor gelden heel erg rekbaar. En dus weinig beschermend.

Alle visies, plannen en programma’s vergeten iets. Bijna allemaal gaan ze uit van ‘ontmoeten’, ‘bruisen’, evenementen en plezier als enige recreatiebehoefte.  Alsof niet voor bijna de helft van de mensen ‘re-creatie’ bestaat uit juist NIET-ontmoeten, NIET-bruisen; maar rust, even alleen zijn, prikkelloosheid, de ‘stilte’ van de natuur. En niet alleen ouderen, zoals vaak gedacht wordt. Een heel grote groep mensen wil ruimte om tot zichzelf te kunnen komen, zich even uit de hektiek terug kunnen trekken. En daarbij niet aangewezen zijn op postzegelplekjes of begraafplaatsen, zoals de gemeente dat al ‘verdichtend’ wil. Waarbij ook nog eens geldt dat deze waarden voor dieren geen recreatiebehoeften zijn, maar levensvoorwaarden. Dieren zijn niet alleen met Oud & Nieuw geluidsgevoelig, maar het hele jaar door!

Stichting ZOgroen roept beleidsmakers, planners, adviseurs, planologen en partijen ook deze behoeften serieus te nemen.  Zorg niet alleen voor groen, maar ook voor natuur, rust en ruimte! Waarbij ZOgroen U de wijsheid van uilen toewenst.

(Foto: Deborah Gietermans / Fb)