Site Overlay

Toekomstplan Gaasperplas gemeenteraad

Gisteren, 5 nov 2020 werd het Toekomstplan Gaasperplas behandeld in de gemeenteraad. Anke Bakker van de Partij voor de Dieren en Wil van Soest van de Partij van de Ouderen waren de enigen die het voor het behoud van natuur in de plassen in de Gaasperdam opnamen. GroenLinks en de SP verdedigden het plan.

De belangrijkste argumenten van Bakker/van Soest waren: – in feite gaan bij GL en SP recreatie en lawaai VOOR natuurbescherming; – het participatieproces was onvolledig en gestuurd; – horeca en natuur gaan niet samen; – B & W van Amsterdam proberen het natuurbeleid van de provincie te ondermijnen; – het verplaatsen en gewijzig van een aangewezen NNN-gebied om toch vooral maar intensieve recreatie mogelijk te maken is bizar voor partijen die zichzelf ‘groen’ noemen.

GL en SP regeerden daarop met: – geluidsnormen liggen vast in het evenementenbeleid en lawaai in natuurgebied is daaraan ondergeschikt; – wij zorgen juist voor versterking van de natuur in het gebied door zonering; – vele (‘alle’) bewoners hebben zich in het participatieproces uitgesproken en die kunnen we nu niet tegen het hoofd stoten door van het plan af te wijken; – horeca en natuur kunnen heel goed samen gaan; – wij mogen van de provincie dan wel geen horeca bouwen in het gebied, maar we gaan voedseltrucs (en dat zijn geen gebouwen) toelaten.
De Partij van de Dieren wil dat er een nieuw plan komt waarin het budget gebruikt wordt voor alleen natuurversterking en onderhoud – en het gebied zo laten als het is. Geen barbeques en geen festivals dus. Wethouder Ivens wil kost wat kost dit plan door laten gaan. Mevr van Soest, die ook lid van Provinciale Staten is, gaat de manier van doen van twee wethouders (en dus van de gemeente Amsterdam) aankaarten in Provinciale Staten en de Commissaris van de Koning vragen de gemeente Amsterdam op de vingers te tikken.

Zorgen van ZOgroen:
1. ZOgroen vreest het volgende: de coalitie doet nu alsof zij een beperkte mate van recreatie en horeca in het gebied toestaat, maar we weten allemaal nog wel hoe oa het Amsterdam Open Air festival begonnen is: eerst klein, maar binnen een paar jaar was het een enorm spektakel. Zo zal het nu ook gaan, want zo gaat het altijd met dit soort dingen. 2. Het is ons volstrekt onduidelijk gebleken op welke onderzoeken, rapporten en maatregelen de coalitie baseert dat zij de ecologische waarde van het gebied zouden VERSTERKEN. 3. Daarnaast is het ons een raadsel hoe een zichzelf groen noemend bestuur het element geluid zo buiten de overwegingen rond een natuurgebied kan houden. Geluid en drukte doen dieren ziek worden of op de vlucht slaan. Net zo goed als rustzoekenden, die ook recreatie zoeken. 4. Ook het mysterieuze gerommel met het aanpassen en/of verplaatsen van het NNN-gebied is ons een doorn in het oog. Niemand weet wat de bedoeling is, terwijl burgers daar wel recht op hebben. 5. Ook het participatieproces wordt zeer eenzijdig als fantastisch voorgesteld terwijl daar allerhand op aan te merken is. Het kan de leden van GL, SP en andere partijen toch niet zijn ontgaan dat Actiegroep ‘Bescherm het Gaasperplaspark’ bvb een petitie heeft aangeboden waar meer dan 3000 omwonenden van de plassen hun handtekening onder hebben gezet en die TEGEN dit plan zijn. 6.Ook verbaast het ons hoezeer andere politieke partijen zich op de vlakte houden en onzichtbaar waren in het debat.
ZOgroen gaat uitzoeken waar de projectleiding van dit plan op baseert dat ze de ecologische waarde van dit gebied zouden VERSTERKEN. Bovendien gaan we na wat een overmaat aan geluid met mensen en dieren doet, waarbij we de voorgenomen aanpassing van het evenementenbeleid betrekken. Temeer daar men ook nog van plan is windturbines, met alle lawaai en trillingen en vogelschade van dien, in ons natuurgebied te plaatsen.

ZOgroen hoop dat de stadsdeelcommissie Zuidoost zich ook zal verdiepen in het gebrek aan handhaving in en rondom de plassen (daar is niets over gezegd) en de onzekere financiele consequenties die aan dit plan verbonden zijn. Maar vooral dat zij meer oor zal hebben voor natuurbescherming en biodoversiteit en meer oog voor behoud van het uniek stukje natuur dat we in Zuidoost hebben. Recreatiedrukte verschijnt overal – rust, stilte en natuur verdwijnt overal. ZOgroen is niet tegen elke vorm van recreatie in de Gaasperdammerplassen, maar wel met respect voor natuur en NNN-gebieden.