Site Overlay

Ernstig geluidsoverlast

Veel Gaasperdammers hebben dit weekend slecht geslapen. Wie mocht denken dat dat vooral van de hitte kwam zit er naast. Ergens rondom de Gaasperplas (waar precies vandaan is vaak slecht te achterhalen) werd tot diep, diep in de nacht zeer luidruchtig gefeest. Met alle gevolgen van dien. Talloze omwoners belden de politie, maar kregen op verschillende manieren nul op het rekest. De herrie werd pasContinue readingErnstig geluidsoverlast

Handhaving?

Verslag nav inspreken bij vergadering Groengebied Amsstelland (#GGA) dd 2 juli 2020. De reacties op de tekst die ik uitsprak kwam komen aan de orde bij punt 3. 1. Het ging voor een flink deel over de financiele situatie na (en door) Corona: – ‘We gaan terughoudend zijn met nieuwe uitgaven’ – ‘We gaan kritisch kijken naar de noodzaken EN de efficiency van de uitvoeringContinue readingHandhaving?

Toekomstplan Gaasperplas zienswijze

Amsterdam, 17 februari 2020. Aan: het projectteam Gaasperplas, Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam. Betreft: ‘Toekomstplan Gaasperplas 2020 en verder’ van de gemeente Amsterdam, gepubliceerd dd 12 december 2019. Secretariaat: Stichting Zuidoost Groenbewust, Amsterdam Zuidoost, via e-mail. Zienswijze van de Stichting Zuidoost Groenbewust op het ‘Toekomstplan Gaasperplas 2020 en verder’ van de gemeente Amsterdam. Betrokkene: Het doel van de Stichting Zuidoost Groenbewust is hetContinue readingToekomstplan Gaasperplas zienswijze