Site Overlay

Stilterecht

  In een stad in Spanje was het verboden om ‘s nachts meer dan 30 Decibel aan rumoer te produceren. Iemand deed het toch en kreeg een boete waartegen hij in beroep ging. Spanje erkent herrie als een schadelijke milieufactor, omdat het land dat ‘atmosferische vervuiling’ vindt. Het verklaarde geluid als een vervuilende factor die risico;s, schade over overlast voor personen meebrengt. De hoogste rechterContinue readingStilterecht

Stiller

Dat groen en water een kalmerende en rustgevende invloed hebben op de mens is mooi meegenomen – en we mogen er van genieten – maar werkt alleen als dat groen niet te druk of ‘ondergelopen’ wordt. Lawaai, afval, stank, rook, rumoer, drukte doen dat gezondmakende effect teniet. En meer dan we denken. Zo staat vast – en is wetenschappelijk meerdere malen bewezen – dat geluidContinue readingStiller

Doneren

De naam van de stichting is statutair: ‘Stichting Stemmen voor stiller’ te Amsterdam.  Onze missie: we zien dat de ‘stille ruimte’ steeds meer wordt ‘ingepikt’ door partijen met een particulier belang: ondernemingen, organisatoren van evenementen, bedrijven die groen commercialiseren enz. Gemeenten en overheidsinstellingen werken daar vaak van harte aan mee. De ruimte waarin groen werkelijk groen en natuur mag zijn, waarin dieren veilig kunnen levenContinue readingDoneren

Contact

Wie belangstelling heeft voor een lezing, een gesprek, samenwerking of een cursus in welke vorm dan ook, kan ons mailen. Wij zijn op zoek naar ‘Vrienden van ZOgroen.’ Mensen die achter onze doelstelling staan, die mee willen praten, ideeen hebben, informatie en know how hebben, kontakten hebben. U kunt zich (gratis) aanmelden door een mail te sturen naar onderstaand adres. U wordt dan van tijdContinue readingContact

From The Blog

Dag vogels, dag bloemen, dag diversiteit ..

Drie uilen in dezelfde boom. Dat is tamelijk uniek. Nog unieker is misschien wel de plek waar die boom staat: midden tussen de hoogbouw van Nellestein. (Nee, niet gaan zoeken – ze zijn al weer weg). Bewoners vinden het prachtig. Minder prachtig is echter de aanleiding voor die ongewone plek: nl. de drukte in het Gaasperpark, waardoor uilen een boom tussen flats prefereren boven deContinue readingDag vogels, dag bloemen, dag diversiteit ..

Brief gemeenteraad

ZOgroen verbaasde zich er over (zacht uitgedrukt) dat in deze tijd, waarin alles onzeker is, de raad besluitvormend wil vergaderen over het (toch al omstreden) evenementenbeleid. Wij hebben daarom een brief naar de raad gestuurd met het dringende verzoek dat niet te doen.  

Toekomstplan Gaasperplas gemeenteraad

Gisteren, 5 nov 2020 werd het Toekomstplan Gaasperplas behandeld in de gemeenteraad. Anke Bakker van de Partij voor de Dieren en Wil van Soest van de Partij van de Ouderen waren de enigen die het voor het behoud van natuur in de plassen in de Gaasperdam opnamen. GroenLinks en de SP verdedigden het plan. De belangrijkste argumenten van Bakker/van Soest waren: – in feite gaanContinue readingToekomstplan Gaasperplas gemeenteraad

NRC

Opinie Amsterdam. Festivals in stadsnatuur Amsterdam verdient een ander groenbeleid, stellen bezorgde burgers. Stop de commercie rond natuur! Corona in de Nederlandse steden heeft ons van veel zaken bewust gemaakt. Twee daarvan kunnen vooral de meeste Amsterdammers niet zijn ontgaan: de snelheid en de omvang van de verdringing van rust en stilte in de stad door evenementen, toerisme en horeca en de verstrengeling van deContinue readingNRC

Evenementenbeleid

Inspreekreactie van stichting ZOgroen Amsterdam Zuidoost op de voorgenomen wijziging van het evenementenbeleid en APV, vrijgegeven op 30 juli 2020. De Gaasperplas is onderdeel van een Natuurnetwerk Nederland – gebied. De Gaasperzoom, De Hoge Dijk en de Ouderkerkerplas liggen in een landelijk gebied en maken deel uit van hetzelfde NNN, de ecologische hoofdzone. Over de natuur: De bedoeling van het aanwijzen van een gebied alsContinue readingEvenementenbeleid

Ernstig geluidsoverlast

Veel Gaasperdammers hebben dit weekend slecht geslapen. Wie mocht denken dat dat vooral van de hitte kwam zit er naast. Ergens rondom de Gaasperplas (waar precies vandaan is vaak slecht te achterhalen) werd tot diep, diep in de nacht zeer luidruchtig gefeest. Met alle gevolgen van dien. Talloze omwoners belden de politie, maar kregen op verschillende manieren nul op het rekest. De herrie werd pasContinue readingErnstig geluidsoverlast

Handhaving?

Verslag nav inspreken bij vergadering Groengebied Amsstelland (#GGA) dd 2 juli 2020. De reacties op de tekst die ik uitsprak kwam komen aan de orde bij punt 3. 1. Het ging voor een flink deel over de financiele situatie na (en door) Corona: – ‘We gaan terughoudend zijn met nieuwe uitgaven’ – ‘We gaan kritisch kijken naar de noodzaken EN de efficiency van de uitvoeringContinue readingHandhaving?

Toekomstplan Gaasperplas zienswijze

Amsterdam, 17 februari 2020. Aan: het projectteam Gaasperplas, Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam. Betreft: ‘Toekomstplan Gaasperplas 2020 en verder’ van de gemeente Amsterdam, gepubliceerd dd 12 december 2019. Secretariaat: Stichting Zuidoost Groenbewust, Amsterdam Zuidoost, via e-mail. Zienswijze van de Stichting Zuidoost Groenbewust op het ‘Toekomstplan Gaasperplas 2020 en verder’ van de gemeente Amsterdam. Betrokkene: Het doel van de Stichting Zuidoost Groenbewust is hetContinue readingToekomstplan Gaasperplas zienswijze