Brief gemeenteraad

Op 4 november 2020 zal het Toekomstplan Gaasperplas besproken worden in de gemeenteraad van Amsterdam. ZOgroen heeft over dit plan een zienswijze ingediend en al meerdere malen ingesproken. Met het oog op de bespreking van …

ZOgroen in NRC

Opinie Amsterdam. Festivals in stadsnatuur Amsterdam verdient een ander groenbeleid, stellen bezorgde burgers. Stop de commercie rond natuur! Corona in de Nederlandse steden heeft ons van veel zaken bewust gemaakt. Twee daarvan kunnen vooral de …

Evenementenbeleid 2

Inspreekreactie van stichting ZOgroen Amsterdam Zuidoost op de voorgenomen wijziging van het evenementenbeleid en APV, vrijgegeven op 30 juli 2020. De Gaasperplas is onderdeel van een Natuurnetwerk Nederland – gebied. De Gaasperzoom, De Hoge Dijk …

Evenementenbeleid 1

De gemeente Amsterdam wil onverwacht haar evenementenbeleid wijzigen. Als het aan het stadsbestuur ligt zal het nog drukker en dus rumoeriger worden in de Groene Ruimte van Amsterdam. En meer afval. En meer parkeeroverlast. En …

Opiniestuk

Corona in de stad maakte ons bewust van veel zaken. Twee daarvan kunnen de meeste Amsterdammers niet zijn ontgaan: de snelheid en de omvang van de verdringing van rust en stilte in de stad door …

Ernstig geluidsoverlast

Veel Gaasperdammers hebben dit weekend slecht geslapen. Wie mocht denken dat dat vooral van de hitte kwam zit er naast. Ergens rondom de Gaasperplas (waar precies vandaan is vaak slecht te achterhalen) werd tot diep, …

Handhaving?

Verslag nav inspreken bij vergadering Groengebied Amsstelland (#GGA) dd 2 juli 2020. De reacties op de tekst die ik uitsprak kwam komen aan de orde bij punt 3. 1. Het ging voor een flink deel …

Toekomstplan Gaasperplas zienswijze

Amsterdam, 17 februari 2020. Aan: het projectteam Gaasperplas, Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam. Betreft: ‘Toekomstplan Gaasperplas 2020 en verder’ van de gemeente Amsterdam, gepubliceerd dd 12 december 2019. Secretariaat: Stichting Zuidoost Groenbewust, Amsterdam …